Wat is GON (geïntegreerd onderwijs) Type 2

 

Gon is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs waarbij leerlingen met een type 2 attest (matig tot ernstig mentale beperking) en met een bijkomende motorische handicap of type 4 attest de lessen en activiteiten in het gewoon onderwijs (de gastschool) kunnen volgen met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs (de dienstverlenende school). Deze bijkomende hulp kan onderwijskundig en/of paramedisch zijn.

 

De frequentie en de duur van de GON-begeleiding worden bepaald aan de hand van de geboden hulp vanuit onze school.

 

 

Wie is betrokken?

 

–          de ouders

Zij staan het dichtst bij hun kind en zijn als het ware de ‘specialisten’ van hun eigen kind. Wij hebben respect voor hun specifieke deskundigheid waardoor ze een belangrijke informatiebron zijn voor de andere participanten. De ouders kennen vaak best de mogelijkheden en de beperkingen van hun kind.

–          de school voor gewoon onderwijs

Deze gastschool verklaart zich bereid om die leerling in de school op te nemen en om samen te werken met de GON-begeleider.

–          het CLB van die gastschool

Dit CLB heeft als taak om, in samenspraak met de andere partijen, erover te waken dat aan de voorwaarden van het GON voldaan is en om de evolutie van de GON-leerling op te volgen.

–          de dienstverlenende school van het buitengewoon basisonderwijs: BuBaO De Zonneroos

 

GON aanvragen

Het is de taak van het CLB van de gastschool om specifiek te onderzoeken of de leerling in aanmerking komt voor GON-begeleiding.

Indien de vraag komt vanuit een dienst voor thuisbegeleiding dient men steeds eerst contact op te nemen met het begeleidend CLB van de gastschool zodat deze een dossier kan opmaken en indienen.

Een leerling aanmelden is pas definitief na het indienen van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan je hier downloaden.

Een GON-aanvraag dient voor 30 september van het komende schooljaar aangevraagd te worden bij de Dhr. Kristoff Dhont, directie van de dienstverlenende school.

Na deze aanvraag wordt het dossier bekeken en wordt een opstart gepland op de gastschool.

De GON-begeleiding gebeurt in de eerste plaats op niveau van het kind. De werking is vraag gestuurd bv. aanpassen van leerstof, tips naar leerkracht, ondersteuning van het team, de school  of de ouders.

 

Opstartvergadering

Op een startbespreking zijn alle betrokken partijen aanwezig (cfr. supra).

Bedoeling van deze startbespreking:

–          informatie uitwisselen betreffende het kind

–          opmaken van het integratieplan (formuleren van concrete werkpunten en doelstellingen)

–          maken van organisatorische afspraken (tijdstip, plaats…)

–          afspreken omtrent de tussentijdse evaluatie (rond kerst) en de eindevaluatie (einde van het schooljaar). Op deze momenten worden de vooropgestelde doelen geëvalueerd en verwachtingen afgestemd.

 

 

Wat is ION (inclusief onderwijs)?

Bij het ION volgen kinderen met matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2) volledig de lessen of activiteiten in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

Bij ION wordt enkel onderwijskundige hulp voorzien. Een kind dat in aanmerking komt krijgt wekelijks 5,5 uur ondersteuning van een onderwijzer ASV uit het buitengewoon onderwijs. Dit kan gedurende de volledige schoolloopbaan van het kind. Het kan echter niet op niveau kleuter.

Het ION-project is beperkt tot 100 aanvragen per schooljaar. Een aanvraag dient door de school voor buitengewoon onderwijs type 2, gemotiveerd ingediend te worden, best voor het einde van het schooljaar, bij het departement onderwijs. Indien de aanvraag geen gunstig gevolg kent door gebrek aan vacante plaatsen blijft ze geldig voor het schooljaar van aanvraag en de volgende schooljaren).

De ION-ondersteuning kan enkel gebeuren via een school voor buitengewoon onderwijs type 2. De ION-begeleiding start zodra de goedkeuring binnen is.

Scholengemeenschap.

Sinds 1 september 2003 behoort onze school tot de scholengemeenschap KBA (Katholiek Basisonderwijs Aalst)
Samenstelling:
·          Vrije kleuterschool Sint-Maarten – Sint-Jozefstraat 5 – Aalst
·          Vrije basisschool Sint-Maarteninstituut – Moorselbaan 128 – Aalst
·          Vrije basisschool Sint-Anna – Raffelgemstraat 8 – Aalst
·          Vrije basisschool Moorsel – Kloosterstraat 32 – Moorsel
·          Vrije basisschool De Linde – Molenstraat 1 – Nieuwerkerken
·          Vrije lagere school Sint-Maarteninstituut – Esplanade 6 – Aalst
·          Vrije lagere school voor B.O. Don Bosco – Bergemeersenstraat 106 – Aalst
·          Vrije basisschool voor B.O.  De Zonneroos– Botermelkstraat 201 – Aalst