Visie van de school

Schoolgids

Gelieve hier  onze vernieuwde schoolgids te vinden. De laatste aanpassingen zijn te vinden op pagina 14, binnen het kader van de coronacrisis.

 

Visie van de school

  1. 1.    Onderwijs op maat

Onze school helpt kinderen tot maximale ontplooiing van hun persoonlijkheid, hun leren en denken, waarbij het eigen kunnen en kennen centraal staat. Dit gebeurt met aangepaste materialen en methodes begeleid door een gespecialiseerd team.

 

  1. 2.    Omgeving

Een groene school aan de rand van een centrumstad waar kinderen de ruimte krijgen om in alle veiligheid te groeien.

 

  1. 3.    Voor wie?

Onze school staat open voor leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Dit vaak in combinatie met een autismespectrumstoornis en/of meervoudige beperking.

Voor kinderen die nood hebben aan een kleine school met onderwijs op maat.

 

  1. 4.    Inspiratie

Ontstaan uit noodzaak en uitgegroeid tot hét expertisecentrum van de regio. Gesticht door pater J. Van den Broeck s.J., mevr. van Berkel en de heer L. Fosselle.

In een geest van verbondenheid en solidariteit met anderen en met elkaar proberen wij onze leerlingen te laten groeien naar zelfstandigheid en volwassenheid, om ze een andere VREUGDE in het LEVEN te leren ervaren.

 

Ook in ons embleem komt dit tot uiting.

Het rechterdeel: “ Dansende kinderen in de zon” is symbool van ultieme LEVENSVREUGDE.

 

Het linkerdeel: “Verbondenheid als een roos”.

Als teken van liefde voor kinderen en het beroep.

 

 

Wij zijn een Nederlandstalige katholiek-geïnspireerde school.

 

  1. 5.    Samenwerking

We zorgen voor een optimale opvolging en een open communicatie met alle partners: het kind, de ouders, het CLB en andere externe diensten.

 

  1. 6.    Vernieuwend

Sinds 2010 heet de basisschool van Levensvreugde, BuBaO De Zonneroos. Een nieuwe naam die symbool staat voor visie en toekomst. We zijn er voor de leerlingen van vandaag en morgen met een krachtig en gemotiveerd team.

 

WELKOM