Aan de hand van het individueel en groepswerkplan worden lessen aangeboden op niveau van de klasgroep en ieder kind apart.

In de lagere school is het de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk bewegen en dit doen wij door zoveel mogelijk algemene bewegingsvaardigheden aan te bieden zoals lopen, springen, kruipen en klauteren, klimmen en dalen enz.

De kinderen leren tijdens de oefeningen hun lichaam op de juiste wijze te gebruiken.   Zij ontdekken dat er ook andere wijzen zijn om voort te bewegen of een hindernis te overschrijden.   De jonge kinderen  ervaren de verschillende lichaamsdelen tijdens het bewegen en daardoor groeit dan ook de bewustwording van hun eigen lichaam.  Bij de jonge kinderen maken we regelmatig gebruik van de methode van Veronika Sherborn met haar bewegingsprogramma gericht op bewustwording van eigen lichaam, de anderen en de ruimte.

Door te bewegen komt het kind ook tot meer inzicht in de ruimte en ook tot  afstands-, richtings-, en tijdsbesef.

De oudere kinderen beoefenen al meer specifieke vaardigheden zoals koprol, steunsprongen op toestellen maar ook sportspelen komen aan bod.  Hierbij wordt er al meer beroep gedaan op nauwkeurig en krachtig bewegen maar ook op samenspelen in een team en op fairplay.

De kinderen leren omgaan met een bal ,gooien en vangen, rollen, botsen, balspelen in een ploeg.

Tijdens het schooljaar trainen vooral de oudere kinderen hun uithoudingsvermogen bij het lange afstandslopen.  Elk jaar houden we dan een loopwedstrijd  waarbij alle kinderen meedoen en een leuke prijs winnen.  In september hielden wij onze eigen Olympische spelen op het atletiekstadium van Aalst en op het domein van de school.

In maart trekken we naar de sportzaal ten rozen voor 2 sportnamiddagen  aangepast aan elke groep.  Maar dit is nog niet alles, in mei trekken we zoals gewoonlijk naar Geraardsbergen voor een mega-special-junior sportdag georganiseerd door de provincie speciaal op maat van onze kinderen.

Bijna alle klassen gaan zwemmen om de 14 dagen naar het zwembad van Aalst.  De kinderen komen tot watergewenning en  leren zwemmen.  Er zijn al enkele kinderen die een brevet haalden van 50m.  Wij maken gebruik van een methode van gedifferentieerd zwemonderwijs (zie boek niveauzwemmen in het basisonderwijs).