Communicatie met ouders

In onze werking proberen we ouders heel nauw te betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Samen bereiken we meer dan alleen. Ouders zijn opvoedingsdeskundigen die belangrijke kennis over hun kind(eren) kunnen doorgeven. De samenwerking tussen ouders en de school is dan ook zeer belangrijk! We trachten ook zeer open en transparant te zijn in onze werking.

Heen- en weer schriftje – agenda

Dagelijks vinden ouders hierin informatie over wat hun kind die dag geleerd heeft of welke activiteiten er die dag waren. Ook formulieren en briefjes worden meegegeven in dit schriftje (vrijdag = briefdag). Ouders worden ook gevraagd om hierin hun kleine opmerkingen en mededelingen te plaatsen. Zo kan de leerkracht inspelen op actuele vragen of gebeurtenissen.

Huisbezoek en oudercontact

Op het einde van de grote vakantie plannen we huisbezoeken. Hierbij kunnen de leerlingen en ouders kennis maken met de juf of meester. Ze krijgen ook uitgebreide informatie over de klaswerking en de doelen in de klas. Ouders en leerlingen krijgen de kans om te vertellen over het verloop van de vakantie.
Twee maal per jaar is er een individueel oudercontact waarbij telkens het evolutieverslag met de ouders besproken wordt. Deze zijn gepland bij het begin van het 2de trimester en bij het einde van het 3de trimester.

IHP-overleg (= Individueel HandelingsPlan)

Ouders worden uitgenodigd bij het begin van het schooljaar om samen met het team (leerkrachten, therapeuten en orthopedagoge) te bespreken waaraan er wordt gewerkt het komende schooljaar met hun kind. Het handelingsplan wordt besproken. We stemmen onze aanpak af op elkaar. 

Informeel contact

Tijdens activiteiten van de school zoals de kerstmarkt, het eetfestijn, enz… kunnen ouders altijd informeel wat met de leerkracht en de therapeuten praten. Ook aan de schoolpoort maken de leerkrachten tijd voor een praatje met de ouders.

Op vraag van ouders

Wanneer ouders bedenkingen, vragen, opmerkingen, suggesties hebben over de opvoeding en het onderwijs aan hun kinderen, is het steeds mogelijk om een klassenraad te organiseren op vraag van de ouders. We zitten dan met het hele team aan tafel en maken problemen, moeilijkheden en bezorgdheden bespreekbaar.