Wiskunde

Om zich te handhaven in de maatschappij is het belangrijk vraagstukjes uit het dagelijks leven te kunnen oplossen. Een leerling uit het type 2-onderwijs heeft meer baat bij het feit dat hij in functionele situaties adequaat kan omgaan met numerieke informatie. We denken hierbij aan kleine financiële verrichtingen zoals iets kopen, meten en wegen, omgaan met tijd, … In het leergebied wiskunde staat de functionaliteit dan ook centraal.