Muzische vorming

Dit deelgebied handelt over de vaardigheden die een kind nodig heeft om zijn vrije tijd goed te gebruiken en zinvol in te vullen. De ontwikkeling van het spel en het muzisch handelen staan centraal. Zowel het spelen als het muzisch handelen leveren een rijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.