Roze klas – juf Evy

Algemene samenvatting van de klas:
Binnen dit aandachtsklasje is het belangrijk om de kinderen een goed gevoel van veiligheid, duidelijkheid en geborgenheid te geven. Dit proberen we te verwezenlijken via structuurwerking. Deze kinderen hebben grote nood aan doorgedreven structuur, individualiseringen en visualiseringen.

Groepsdoelen:
Voor deze kinderen is het van belang dat:

 • ze zich leren uiten en begrijpen, stimuleren en uitbreiden van communicatie via gebaren, foto’s, picto’s, verbale taal
 • ze leren functioneren in elkaars aanwezigheid, delen van materiaal, beurt afwachten, met elkaar leren spelen, naar elkaar kunnen luisteren
 • hun gevoelens leren uiten en die van anderen leren begrijpen
 • denk- en handelsstrategieën leren uitbouwen
 • zelfredzaamheid uitbouwen: via kookactiviteiten, tanden leren poetsen, handen en gezicht leren wassen, …
 • aanleren van schoolse vaardigheden via verschillende leermethodes en op individuele basis

Speciale wekelijkse activiteiten:

 • taakdozen : onder begeleiding of zelfstandig voor elk kind op zijn niveau (wiskunde, wero, voorbereidend lezen)
 • taalmomenten : tiktak, taalkoffer en belevingsverhaal
 • beeldend werken : fijnmotorische vaardigheden, technieken exploreren en aanleren
 • sensopathisch spel met materialen zoals water, zand, scheerschuim, blote voetenpad, …
 • muziek beleven met instrumenten
 • beweging : turnen, fietsen, zwemmen en sherborne
 • ict met chromebooks en omivista
 • kookactiviteit
 • rustmomenten en snoezelen

Een dag in de roze klas:

 • onthaal in de kring : het klaslied, een gesprek met de klaspop en zintuiglijk beleven van het maandthema
 • werkmomenten onder begeleiding
 • samen aan tafel
 • groepsmomenten met de nadruk op beleving
 • dagafsluiting in de kring : het avondritueel met de klaspop