Lichtblauwe klas – juf Sara

 

Algemene samenvatting van de klas:

De lichtblauwe klas is een leerklas. Hier worden de schoolse vaardigheden op maat van elk kind gegeven.

 

Dagelijkse activiteiten
Rekenen: getallenkennis en bewerkingen tot 20 of tot 100
Functioneel rekenen: kloklezen en geldbewustzijn
Lezen: verschillende leesniveau’s in de klas, zowel begrijpend, technisch en globaal lezen
Schrijven: stokschrift of vloeiend schrift. De leerlingen leren zelfstandig de eigen gegevens en schoolagenda in te vullen.
Huishoudelijke vaardigheden: taakjes in de klas zoals de vaat, vegen, …
Vrijetijdsvaardigheden: een spel leren spelen, samen of alleen.

Speciale wekelijkse activiteiten
Kookmoment: Maandelijks
Wekelijks turnen en driewekelijks zwemmen
Sociale vaardigheden: hoe gaan we om met elkaar?
Tanden poetsen
Expressie: knutselen, zingen, drama
Vaardigheidskast: oefeningen op constructie, fijne motoriek, inzicht
Wereldoriëntatie en Godsdienst: themagerichte werking
Elk jaar openluchtklassen (bosklassen of zeeklassen) of projectdagen (twee projectdagen en een nachtje op school slapen)

Een dag in de klas
– onthaal (ochtendgymnastiek, braingym, kalenders, agenda invullen, vertelmoment)
– werkmoment (taal, rekenen of schrift)
– speeltijd en koekmoment
– werkmoment (taal, rekenen of schrift)
– maaltijd (warme maaltijd of boterhammen) in de klas
– speeltijd en fruitmoment
– namiddag: godsdienst, expressie, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden of leren leren