Wereldoriëntatie

Bij het selecteren van ontwikkelingsdoelen wereldoriëntatie houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van elk kind, met zijn interesses en eventuele vragen. We laten de leerlingen zoveel mogelijk kennismaken met de hen omringende wereld. De redzaamheid staat hier voorop.