Donkergroene klas – juf Phaedra

 

Algemene samenvatting van de klas:

In de donkergroene klas werken we zowel rond functionele als rond schoolse vaardigheden. Op de maat van het kind werken we individueel of in kleine groepjes. Er is veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, we proberen een rustige omgeving te creëren waarin we tot leren kunnen komen.  
We werken op een speelse manier, maar leren toch ook om aan een lessenaar te zitten en enkele schoolse vaardigheden te starten of te verfijnen. 
Schoolse vaardigheden worden op maat van elk kind gegeven ( we werken individueel of in kleine groepjes) .

Groepsdoelen:

Zo zelfstandig mogelijk leren werken bij een aantal activiteiten. 

Hulp leren vragen indien nodig en op een beleefde manier. 

De kinderen van de klas leren lezen op hun niveau (functioneel of via de leesmethode). 

Voor wiskunde werken we afhankelijk van het niveau rond getallenkennis en hoeveelheden of bewerkingen. 

Daarnaast werken we ook rond functioneel rekenen: geldbewustzijn, meten,  toepassen van allerlei rekenbegrippen in constructies. 

Tijdens de lesjes schrijven leren de leerlingen afhankelijk van het niveau schrijven in stokschrift of in vloeiend schrift.  

Verfijning van grof- en fijn- motorische vaardigheden (lichamelijke opvoeding, zwemmen, handvaardigheid, taakdozen met fijn-motorische opdrachten…) 

Huishoudelijke vaardigheden zo zelfstandig mogelijk leren uitvoeren. (koken, vaat doen, vegen, beterhammen smeren en beleggen, was plooien …) 

Vrije tijdsvaardigheden: zich gedurende de vrije tijd zinvol leren bezighouden met een gezelschapsspel, knutselactiviteit, spelletje op de computer, … alleen of in groep. 

 

Speciale wekelijkse activiteiten:

    • Lezen, rekenen en schrijven komen dagelijks aan bod 
    • Bij het muzisch handelen (muziek, knutselen): eigen ideeën durven uitwerken, creatief leren zijn, er plezier aan hebben en komen tot een mooi resultaat. 
    • Tijdens de speeltijden worden de leerlingen gestimuleerd om te bewegen (lopen, voetballen,fietsen,…)