Donkergroene klas – juf Naomi

Algemene samenvatting van de klas:

Schoolse vaardigheden worden op maat van elk kind gegeven ( we werken individueel of in kleine groepjes)

Er wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Via spelletjes worden o.a. conflictjes aangepakt.

 

Groepsdoelen:

Zo zelfstandig mogelijk leren werken bij een aantal activiteiten.

Hulp leren vragen indien nodig en op een beleefde manier.

Alle kinderen van de klas leren lezen.

Rekenen : rekenvaardigheden ( getallenkennis en bewerkingen tot 10 of tot 20)

Functioneel rekenen: geldbewustzijn, kloklezen, toepassen van allerlei rekenbegrippen in constructies.

Schrijven: de leerlingen leren schrijven in stokschrift, de leerlingen die dit aankunnen leren vloeiend schrift.

Verfijning van grof- en fijn- motorische vaardigheden ( lichamelijke opvoeding, zwemmen, handvaardigheid, taakdozen met fijn-motorische opdrachten…)

Huishoudelijke vaardigheden zo zelfstandig mogelijk leren uitvoeren. ( vaat doen, vegen, beterhammen smeren en beleggen, …)

Vrije tijdsvaardigheden : zich gedurende de vrije tijd zinvol leren bezighouden met een gezelschapsspel, knutselactiviteit, spelletje op de computer, … alleen of in groep.

 

Speciale wekelijkse activiteiten:

  • Lezen, rekenen en schrijven komen dagelijks aan bod
  • Bij het muzisch handelen (muziek, knutselen): eigen ideeën durven uitwerken, creatief leren zijn, er plezier aan hebben en komen tot een mooi resultaat.
  • Tijdens de speeltijden worden de leerlingen gestimuleerd om te bewegen (lopen, voetballen,fietsen,…)