Leren leren

Via het leergebied “leren leren” willen we kinderen zich laten ontwikkelen door hen meer inzicht te geven in hun eigen denken en hun gedrag. We besteden aandacht aan motivatie: het durven en willen leren, denken en doen. Het domein cognitie en metacognitie streeft naar het zelfstandig verwerken van informatie en het leren eenvoudig reflecteren over de eigen denk- en leerhandelingen.