Verpleging

 

 

 

 

 

 

Onze school heeft 2 verpleegsters: Els en Beau.
Er is op elk moment van de dag een verpleegster aanwezig.

De taken van de verpleegsters:

  • Verzorging van de kinderen.
  • EHBO bv. Wanneer een kind gevallen is op de speelplaats.
  • Opvolging en toedienen medicatie (diabetici, epilepsie, gedrag, …)
  • Opvolgen en aanpakken van alle gezondheidsproblemen van de kinderen bv.  Voedingsproblemen, luizenproblematiek, …
  • Samenwerken met CLB en andere externe partners op medisch vlak.
  • De orthopedagoge en de verpleging verzorgen samen de sociale dienst van de school.