Sociaal-emotionele ontwikkeling

Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van een positief zelfbeeld en emotiebeleving. Leerlingen moeten hun mogelijkheden leren kennen, leren waarderen, leren ontwikkelen en leren gebruiken. Dit kan groeien wanneer zij zich als mens gewaardeerd voelen en hun mogelijkheden positief ervaren. Door met anderen om te gaan leren we niet alleen de anderen kennen maar bouwen we ook zelfkennis op. Het is belangrijk kinderen op affectief vlak weerbaar te maken. Bij de persoonlijkheidsvorming speelt ook het creatieve aspect een grote rol. Via creativiteit krijgen we de mogelijkheid om ons te uiten en om emotionele gebeurtenissen te verwerken.