Communicatie & taal

Het stimuleren van de communicatieve vaardigheden is één van de belangrijkste ontwikkelingsdoelen in onze school. Enkel door te communiceren is interactie mogelijk tussen het kind en de buitenwereld. Het leren begrijpen en gebruiken van een communicatiesysteem bevordert het contact met de mensen en de integratie in de maatschappij. Taal vergemakkelijkt ook het leren in andere leergebieden.