Lichtpaarse klas – juf Audrey

Algemene samenvatting van de klas:

Welkom in de lichtpaarse klas. De leerlingen in deze klas hebben een matig tot ernstige verstandelijke beperking. In deze klas werken we ontwikkelingsgericht door concrete belevingen. Via allerlei ervaringen leren en ontdekken we nieuwe dingen. We hechten veel belang aan zelfredzaamheid.

Het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen in de klas, bij de andere leerlingen, therapeuten en leerkrachten. Door een vaste structuur en een aangepast activiteitenaanbod op maat van elk kind aan te bieden, spelen we in op de noden van elk kind.

 

Groepsdoelen:

 • Kinderen laten exploreren en experimenteren met allerlei materialen.
 • Samen genieten.
 • Spelend ontdekken
 • Zich goed voelen in de klas.
 • Zelfredzaamheid van de leerlingen stimuleren.
 • Elk kind op eigen niveau stimuleren.
 • Groot en klein motorische vaardigheden aanleren

 

Speciale wekelijkse activiteiten:

 • Taalactiviteiten
 • Turnen en zwemmen
 • Werkmomentjes afwisselend met speltherapie
 • Crea (muziek, knutselen,…)
 • Belevingstheater
 • Basaal koken
 • Snoezelen
 • Knutselen
 • Eettherapie
 • Zelfredzaamheid (stimuleren van functionele vaardigheden)
 • Basaal koken (binnen jaarthema: ‘fit en gezond’)
 • Relaxatiemoment
 • Lichaamsverzorging
 • Audio-visueel moment

 

Aanpak:

 • Vast activiteitenaanbod
 • De werkmomenten worden afgewisseld met spelmomenten
 • Kleine groepjes en activiteiten op maat van elk kind
 • Individuele werkmomentjes op maat van elk kind aan de hand van taakdozen
 • Maaltijden in eigen klas en etensbegeleiding
 • Via het heen- en weermapje proberen we heel regelmatig aan de ouders te vertellen hoe het in ons klasje gaat met hun kind en wat we allemaal hebben beleefd op school

 

Een dag in de lichtpaarse klas:

We verwelkomen elkaar in de klas en maken Jules de klaspop wakker. De kinderen leren ook hun boekentasje leegmaken, de kalenders in orde te maken en hun aanwezigheidskaartje op te hangen. Nadien genieten we samen van het basaal ochtendritueel.

Na het ochtendritueel eten we een koekje en drinken we.  Na de speeltijd is er een activiteit.

( turnen – werkmoment –snoezelen – sensopatisch spel …)

’s Middags eten we in ons klasje: boterhammen of warme maaltijd.  Er is extra begeleiding voorzien.

In de namiddag is er opnieuw een activiteit ( knutselen –tik-tak – belevingstheater –koken – audio-visueel moment)

Daarna eten we fruit en spelen we.  Voor het einde van de dag speelt de juf Tik Tak of luisteren we nog naar een verhaaltje.  Op het einde van de dag nemen we in een kort groepsmoment afscheid en steken we Jules, de klaspop in zijn bedje. Nadien wandelen we samen naar de bussen en zwaaien we elkaar uit.