Logopedie

 

 

 

 

 

 

 

De logopedisten: An, Elke en Eline

Het doel van de logopedische therapie in onze school is het ontwikkelen van spraak en taal in het algemeen. Dit wil zeggen:

  • -Uitbreiden van woordenschat en begripsvorming
  • -Zich zo verstaanbaar mogelijk leren uitdrukken om wensen, gevoelens, handelingen, gebeurtenissen, … zinvol te kunnen verwoorden.
  • -Bevorderen van opdrachtbegrip
  • -Aanmoedigen tot nazeggen
  • -Stimuleren tot spontaan spreken in zinsgehelen of zinnetjes en dit eventueel met ondersteuning van gebaren (SMOG) of prenten (BETA).
  • -Articulatie verbeteren

– Lezen en schrijven inoefenen in samenspraak met de klasleerkrachten: leesbegeleiding bij het technisch en begrijpend lezen in functie van het functioneel lezen. Vb: het leren lezen en begrijpen van veel voorkomende woorden.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij de eetsituatie.