Oranje klas – juf Elke

Algemene samenvatting van de klas:

Bij ons in het klasje zitten de kleutertjes  ( 2,5 tot 6 jaar ).  Het zijn kleutertjes met een matig tot ernstige verstandelijke beperking met de diagnose autismespectrumstoornis of kindjes die nood hebben aan structuurwerking.  Binnen dit aandachtsklasje is het belangrijk om de kinderen een goed gevoel van veiligheid, duidelijkheid en geborgenheid te geven. Dit proberen we te verwezenlijken via structuurwerking.

De klas heeft een aantal afgescheiden speelhoeken zodat de kinderen in alle rust en op een veilige manier materialen en speelgoed kunnen verkennen.

Het zich ‘goed voelen’ in de klas staat centraal maar ook ontdekken, exploreren, experimenteren en al spelend leren.

 

Groepsdoelen:

• De kinderen individuele, korte activiteiten aanbieden op hun ritme.

• Groepsactiviteiten aanpassen aan de ganse groep door veel te differentiëren.

• Werken met visuele en stevige materialen aangepast aan de groep.

• Kinderen helpen exploreren en experimenteren met allerlei materialen.

• Samen genieten.

• Zich goed voelen in de klas.

• Elk kind op eigen niveau stimuleren.

• Eenvoudige thema’s kiezen die aansluiten bij hun belevingswereld.

• Werken volgens ritme van de kinderen, ook aandacht schenken aan rustmomenten.

 

Speciale wekelijkse activiteiten:

  • Activiteiten rond taal – spelend taal ontdekken adhv de taalkoffer
  • Werkmomentjes met individuele begeleiding
  • Crea ( knutselen,…)
  • Computerinitiatie.
  • Eettherapie, zelfredzaamheid, zindelijkheidstraining.
  • Regelmatig doen we aan basale stimulatie, sensopatisch spel, snoezelen en blotevoetenpad
  • Muziekactiviteit BIM (Beleven In Muziek)
  • Tik tak
  • Speltraining: met verschillende soorten speelgoed functioneel leren spelen.
  • Zodra het weer het toelaat gaan we wandelen op het schooldomein.

Aanpak:

• Vaste structuur qua dagplanning de hele week door.

• Individuele werking zorgt ervoor dat elke kleuter de optimale ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgt waar hij/zij nood aan heeft.

• Kleine groepjes en activiteiten op maat van elk kind.

• Individuele werkmomentjes op maat van elk kind.

• Maaltijden in eigen klas en etensbegeleiding.

• Speeltijden op een eigen omheinde speelplaats (enkel voor de kleuters) bereikbaar vanuit de klas.

• Via het heen- en weermapje proberen we heel regelmatig aan de ouders te vertellen hoe het in ons klasje gaat met hun kind en wat we allemaal hebben beleefd op school.

Een dag in de oranje  klas:

We starten steeds met het onthaal waarbij alle kinderen met een liedje begroet worden.  We leren ons aanwezigheidskaartje ophangen, leren ons boekentasje leegmaken samen met de juf, en genieten daarna van een rustig bezinningsmomentje.

Daarna volgt er een activiteit ( geleid spel – werkmomentje – blotevoetenpad – WO lesje – … ).

Na de activiteit eten we een koekje en drinken we.  Na de speeltijd is er opnieuw een activiteit

( turnen – werkmoment – taalmoment – sensopatisch spel …)

’s Middags eten we in ons klasje: boterhammen of warme maaltijd.  Er is extra begeleiding van een kinesist en logopedist.  Daarna is er de middagspeeltijd.

In de namiddag is er opnieuw een activiteit ( knutselen – computerlesje – sensopatisch spel – … )

Daarna eten we fruit en spelen we.  Voor het einde van de dag speelt de juf Tik Tak of doen we aan sensopatisch spel.  Op het einde van de dag nemen we in een kort groepsmoment afscheid voor we naar huis gaan.