Motorische ontwikkeling & lichamelijke opvoeding

Kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Beweging is noodzakelijk om zich te ontwikkelen op alle vlakken. Door te kijken, te luisteren, te ruiken, te voelen en te bewegen ontdekt een kind zichzelf en de wereld. De motoriek van een kind is afhankelijk van zijn mogelijkheden en beperkingen. Alle mogelijkheden moeten we zo goed mogelijk ontwikkelen en benutten. Het is echter vooral belangrijk dat de leerling plezier beleeft aan het bewegen, dat hij een bepaald doel zelfstandig kan bereiken. Aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling werken verschillende teamleden: de leerkracht L.O., de klasleerkracht, de ergotherapeut en de kinesist.