Kinesitherapie

 

 

 

 

 

 

 

De kinesitherapeuten: Valérie en Janne.

Kinesitherapie passen we toe in drie grote lijnen:

1. Bewegingen aanleren
2. Stimuleren om meer te bewegen
3. Afremmen van ongewenste bewegingen

Elk kind beschikt over zijn eigen mogelijkheden, die zijn ons vertrekpunt. Met nieuwe leerlingen doen we in de eerste weken van het schooljaar enkele eenvoudige bewegingstestjes. Die tonen ons waar we de klemtoon gaan op leggen: aanleren, stimuleren of afremmen. In de meeste gevallen maken we een combinatie van verschillende doelen.

De meeste leerlingen worden door 1 kinesitherapeut individueel begeleid. Zo wordt de vooruitgang direct opgevolgd. Meteen leren we het kind goed kennen als persoon. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen, want geest en lichaam werken samen.

Oefenen doen we meestal in het kiné-lokaal. Daar beschikken we over het nodige professionele materiaal om de behandeling zorgvuldig uit te voeren. Hier leren ze zelf omrollen, kruipen, zitten, rechtkomen, stappen, fietsen, klimmen, springen, … . Op onze trampoline kunnen kinderen genieten en toch gericht bewegen.

Ook psychomotoriek wordt aangeboden.  Bij psychomotoriek ( individueel of in groep ) leren we kinderen de basisvaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven door middel van spel – en bewegingsopdrachten.  Zo worden bijvoorbeeld Sherborne en Brain gym gegeven. Bij Sherborne laten we de kinderen oefeningen doen die zoveel mogelijk zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken..) maximaal stimuleren. Brain gym is erop gericht om de linker- en rechterhersenhelft van het kind beter en vlotter te laten samenwerken.

Schrijfdans is een activiteit die we in groep doen waarbij we kinderen leren hun schrijfmotoriek te verbeteren door te bewegen op muziek en hieraan plezier beleven.

De kinesitherapeuten geven ook ondersteuning bij turn- en zwemlessen en klassikale activiteiten.

Het medische dossier van het kind speelt voor de kinesitherapeut natuurlijk een grote rol. Op school begeleidt één van de kinesitherapeuten het kind op dokterscontrole. We overleggen over voorschriften voor beugels, steunapparaten, rolstoel, orthopedisch materiaal. De kiné zorgt voor een volledig verslag aan de externe behandelende geneesheer.

Geregeld zijn er overlegmomenten met de collega’s om de evolutie van een kind te bespreken en te evalueren, en/of bij te sturen.