Evaluatie

Klassenraden

Drie keer per schooljaar hebben we klassenraden (oktober – januari – juni). Hierbij bespreken we met het hele schoolteam de werking van de klas. We bespreken elk kind individueel, stellen doelen voorop en maken concrete afspraken over hoe dit doel geconcretiseerd zal worden. De vorige doelen worden geëvalueerd en nieuwe doelen opgesteld. Op de eerste klassenraad worden alle kindbetrokkenen uitgenodigd: ouders, maar ook thuisbegeleiding, MFC, privé kiné of logo, … . De tweede en derde klassenraden gebeuren intern op school maar worden direct gevolgd door het oudercontact samen met ouders. 

Handelingsplanning

Voor elk kind wordt er een individueel handelingsplan opgesteld in samenspraak met het volledige schoolteam. Allereerst wordt er een beeldvorming gemaakt om een zo volledig mogelijk beeld van het kind te hebben. Daarna worden er per leergebied doelen vooropgesteld aangepast aan de leermogelijkheden van het kind. Dit wordt 3x per jaar geëvalueerd en bijgewerkt. Het handelingsplan is een werkdocument voor alle betrokkenen die met het kind werken. Elk doel wordt concreet geformuleerd. Er wordt voorbereid hoe men gaat werken en wat het beoogde doel is. Wanneer een doel bereikt is, zal men het handelingsplan aanpassen en een nieuw doel formuleren.

Evolutiebespreking

Twee maal per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen een evolutiebespreking mee. Daarin staan de positieve leerpunten van dit schooljaar. Ook de activiteiten en doelstellingen die dit schooljaar aan bod gekomen zijn in de klas worden geëvalueerd. Er wordt geen puntensysteem gebruikt, aangezien we kind per kind bekijken wat ze bereikt hebben en wat hun sterke punten zijn.