Lichtgroene klas – juf Liesbeth

 

Algemene samenvatting van de klas:

Ik ben juf Liesbeth, de klastitularis van de lichtgroene klas. In deze klas zitten kinderen met een mentale en/of motorische beperking. Het is een functionele ervaringsgerichte klas: via ervaringen leren en ontdekken we nieuwe dingen. We hechten veel belang aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, participatie in de maatschappij, huishoudelijke taken …

Groepsdoelen:

* Zich goed voelen in de klas, bij de andere leerlingen, therapeuten en leerkrachten.

* Bevorderen van het welbevinden.

* Groot en klein motorische vaardigheden aanleren.

* Tot een maximale ontplooiing van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid komen.

* Activiteiten aanbieden op maat van elk kind, streven naar persoonlijk succes.

* Leren in groep functioneren a.d.h.v. groepsactiviteiten.

* Helpen bij het exploreren, experimenteren en ontdekken.

 

Speciale wekelijkse activiteiten:

* Individuele werk –en spelmomenten

* Taalactiviteiten

* Godsdienst

* Themawerking

* Turnen en zwemmen

* Snoezelen

* Knutselen/ basale stimulatie/ sensopathisch spel

* Muziek/ dansen

* Fietsen/ wandelen

* Schrijfdans

* Winkelen

* Koken

* Lichaamsbesef

* Tanden poetsen

* Het fruit (tutti frutti) ronddelen in de klassen

* Gezelschapsspelen

* Fijne functionele vaardigheden (was opplooien, jas aan –en uitdoen, ritsen, knopen …)

 

 Aanpak:

Er wordt gewerkt in een warme, rustige, speelse en leerrijke omgeving waar het welbevinden van elk kind centraal staat. Door allerhande activiteiten wordt er gestreefd naar een maximale ontplooiing van het eigen kunnen.  We stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de huidige maatschappij.

 

Een dag in de lichtgroene klas:

* Onthaal in de kring met Jules: aanwezigheden, kalender, liedjes, godsdienstritueel, boekentas legen, toiletmoment …

* Activiteit 1 (zie hierboven)

* Koek en drank + speeltijd

* Activiteit 2

* Middagmaaltijd + speeltijd

* Activiteit 3

* Fruit en drank + speeltijd

* Activiteit 4

* Dagafsluiting in de kring met Jules: boekentassen maken, liedje, afscheid nemen …