Donkerpaarse klas – juf Eva

Algemene samenvatting van de klas:

De donkerpaarse klas is een klas waar zowel zowel kleuters als de jongste lagere schoolkinderen welkom zijn.
Het voornaamste uitgangspunt is dat de kinderen zich goed voelen in de klas. Pas wanneer dit bereikt is, zullen we samen op een speelse wijze allerhande dingen ontdekken en bijleren.
Natuurlijk staat “spelen” nog heel centraal in de deze klas, daarom is er een groot gamma aan speelgoed (= leermaterialen) voorzien in de klas.

Groepsdoelen: 

 • zich goed voelen in de klas, bij de klasgenootjes en bij de juf
 • leren samenspelen en samenleven
 • aanleren van fijn- en grofmotorische vaardigheden
 • zindelijkheidstraining
 • uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat
 • werken op het ritme van de kinderen, elk kind heeft zijn eigen werktempo
 • leren leven in het dagdagelijkse leven

Speciale wekelijkse activiteiten:

 • individuele werkmomenten
 • taallesjes
 • gezelschapsspelletjes aanleren (lotto – memory – …)
 • godsdienst op een leuke manier, met telkens een creatieve manier van verwerkingsactiviteit
 • knutselactviteiten
 • computerinitiatie
 • wandelingen op het schooldomein
 • fietsen
 • methode “Krullenbol”
 • tanden leren poetsen
 • tik tak
 • bewegingsles met de turnleerkracht
 • zwemmen

Aanpak:

 • individuele werking zorgt ervoor dat elk kind de optimale ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgt waar hij/zij nood aan heeft
 • via het heen-en weermapje/agenda worden ouders op de hoogte gebracht over wat we die dag gedaan hebben in de klas en hoe hun kind functioneerde
 • structuur met onder andere week- en weerkalender, dagschema,…
 • kringmomenten met liedjes, voorleesmomenten, gezelschapsspelletjes,…
 • maaltijden in de klas in een huiselijke sfeer

Een dag in de donkerpaarse klas:

Onthaalmoment:

 • aanwezigheidsbord met foto’s van de kinderen, dagschema, weekkalender, weerkalender, takenbord
 • Fien (= klaspop) wordt wakker gemaakt en krijgt haar kleedjes aan om samen in het klasje te werken met de kinderen
 • boekentassen worden zelfstandig leeggemaakt en drankjes, koekjes en brooddozen worden in aparte doosjes gelegd

Individuele werkmomenten:

 • begeleide activiteiten: aanleren van nieuwe activiteiten
 • minder begeleide activiteiten: herhalen van vooraf aangeleerde activiteiten
 • werkmap per kind indien jouw kind toe is aan het maken van werkblaadjes

Snackmoment: koekje en drankje

Speeltijd

Gezamenlijke kringactiviteit

Maaltijd: Zowel de kinderen die boterhammen eten als deze die warm eten blijven in hun eigen klas met de klasleerkracht. We opteerden voor deze organisatie omdat dit de kinderen ten goede komt, ze blijven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Speeltijd

Muzische activiteit en geleid spel: Knutselactiviteiten worden individueel gemaakt zodat de leerkracht volop kan begeleiden indien dit nodig is. Terwijl kiezen de andere kinderen met wat ze tijdens dit momentje gaan spelen (vb. plasticine, noppers, autobaan, lego, Duplo,…). Indien de kinderen nog niet zelfstandig kunnen kiezen, wordt deze keuze voor hen gemaakt door de leerkracht. Naarmate het schooljaar vordert werken we zeker aan het aspect “leren kiezen”.

Snackmoment: fruit en drankje

Speeltijd

Gezamenlijke kringactiviteit

Avondritueel:

 • foto’s worden omgedraaid en we zeggen “tot morgen” tegen elkaar
 • Fien (= klaspop) krijgt haar pyjama aan en gaat slapen in haar bed
 • boekentassen worden gemaakt