Onze troeven

Onze troeven zijn:

 • Zeer individuele begeleiding, waardoor we echt op maat van ieder kind kunnen werken.
 • Kleine klasgroepen zodat de kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen.
 • Professionele en gemotiveerde leerkrachten en therapeuten.
 • Multidisciplinaire ondersteuning van het kind.
 • Een uitgebouwde auti-werking zowel in de kleuterklassen als in de lagere klassen
 • Kwalitatief onderwijs (individuele handelingsplanning)
 • Leren leren (rekenen, lezen, schrijven ,….)  en zelfredzaamheid (persoonlijk, maatschappelijk,huishoudelijk …)  staan centraal.
 • Een familiale en gezellige eetsituatie wordt gecreëerd doordat we in de klas met de eigen juf eten.
 • Een warme en veilige sfeer in de klas.
 • Een groene omgeving die zich leent tot talrijke activiteiten!
 • Een eigen snoezelruimte waar leerlingen echt tot rust kunnen komen.
 • Communie op school
 • Tutti-frutti op dinsdag
 • Zee -of bosklassen en projectdagen
 • Moderne ICT-ondersteuning op maat: digitale borden, oogbesturing, spraakcomputers
 • Zorghond Oda