Orthopedagoge

 

De orthopedagogen op de school zijn Dana en Eva. 

De taken van de orthopedagoge zijn gevarieerd en zijn onder andere:
–       Ondersteuning en begeleiding op verschillende niveaus: individueel, klas en school.
–       Algemene opvolging en begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
–       Opvolgen van het leer- en opvoedingsproces.
–       Advies en ondersteuning op beleids- en pedagogisch vlak.
–       Het coördineren van handelingsplanning en klassenraden.
–       Inspelen op probleemsituaties.
–       Het organiseren en begeleiden van overlegmomenten.
–       Informatie over de school geven aan externen.
–       Samenwerken met externe diensten.
–       Intake-gesprek afnemen
–       …