Handelingsgericht werken

Aangezien we binnen onze school ernaar streven om steeds kwalitatief onderwijs te bieden en de leerlingen optimaal te begeleiden, trachten we ook aandacht te hebben voor de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en deze toe te passen in onze werking.

Deze uitgangspunten zijn:

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders staan centraal.

2. De werkwijze is systematisch en transparant. We evalueren onze werking steeds meer en meer  en sturen bij waar nodig.

3. We werken doelgericht en geven haalbare adviezen. Intern gebeurt dit vaak op een klassenraad. We trachten het beste uit ons schoolteam te halen. We hebben een goed beeld van de sterktes van elk deel van het team en gebruiken deze professionaliteit om elkaar te ondersteunen.

4. We werken vanuit een transactioneel kader. We richten ons niet enkel op het kind maar bekijken het kind ook in interactie met zijn omgeving. Een kind wordt op verschillende manieren beïnvloed en wanneer we rekening houden met de omgevingsfactoren, kennen we het kind beter en zullen we meer gepaste leerinhouden kunnen aanbieden.

5. We werken constructief samen met alle betrokkenen. Dit punt is reeds goed uitgebouwd in onze school. Aangezien we ons met verschillende diensten op hetzelfde domein bevinden, streven we naar een optimale samenwerking. Ook ouders en externe diensten zijn hierbij belangrijk. Het hele schoolteam werkt ook samen aan het handelingsplan van elk kind.

6. Positieve aspecten zijn van groot belang. Het is belangrijk om steeds de positieve punten van iedereen voorop te stellen. De zwaktes van een leerling zijn vaak goed gekend en veel besproken. Door de nadruk op het positieve, verandert de hele kijk op een kind. De positieve punten zijn vaak een vertrekpunt voor de leerbaarheid en nieuwsgierigheid van een kind.

7. De leerkracht doet ertoe. De leerkracht en zijn of haar aanpak maakt wel degelijk een verschil.